CÔNG TY CỔ PHẦN KAMAZ VIỆT NAM
  • Zalo
  • Tiếng Việt
  • English

BẢO DƯỠNG

Quy trình bảo dưỡng
Việc bảo trì nhằm múc đích giữ cho xe vận hành tốt. Đây là biện pháp phòng ngừa cần được thực hiện theo lịch trình
Lịch bảo dưỡng
Chú ý: Các đơn vị sử dụng có thể bảo dưỡng kỹ thuật phụ thuộc theo địa hình, cung đường của mình nhưng không được vượt quá số km của các quy định này