KAMAZ VIET NAM JOINT STOCK COMPANY
Hotline: 0879666066
 • Zalo
 • Tiếng Việt
 • English

Cargo truck

Search
Theo loại xe :
 • 4 x 2
 • 4 x 4
 • 6 x 4
 • 6 x 6
 • 8 x 4
 • khác
By Model :
 • 8 tấn => 14 tấn
 • 14 tấn
 • trên 14 tấn
 • Đầu kéo
Tìm kiếm theo dòng :
 • Đỏ mận
 • Vàng
 • Trắng
 • Xanh dương
 • Xanh quân đội
Price : 1,500,000,000 VNĐ
MODEL : XE TẢI THÙNG KAMAZ 6540 (8x4) - THÙNG ĐÓNG
Price : Contact
MODEL : XE TẢI THÙNG KAMAZ 53228 (6x6) THÙNG ĐÓNG
Price : Contact
MODEL : XE TẢI THÙNG KAMAZ 43253 (4x2)
Price : Contact
MODEL : XE TẢI THÙNG KAMAZ 43265 (4x4) - THÙNG ĐÓNG
Price : Contact
MODEL : XE TẢI THÙNG KAMAZ 53229 (6x4) - THÙNG ĐÓNG
Price : Contact